Halmhuset byggs på på Fröholmen, ca 3 km från Gäddeholm och 20 km från Västerås. Fröholmen är ett sommarstugeområde med ca 30 stugor varav ca en fjärdedel är permanent bebodda. Tomten är på drygt 1600 m2 och i det närmaste rektangulär. Tomten sluttar mot söder med utsikt över Mälaren. På tomten finns några andra byggnader (se flik till höger). Gamla huset, en gammal ladugård ombyggd till sommarstuga på 1950 talet, har rivits för att ge utrymme åt det nya huset.