Energi

Det är meningen att halmhuset skall vara ett lågenergihus, dvs förbruka lite tillförd elenergi. Därför är det välisolerat och har solpaneler för egen varmvattenproduktion på taket. Hoppas också senare kunna installera solceller för att ytterligare minska tillförd elenergi och göra huset till et plushus delar av året.


Det mesta av elen går åt till att värma huset. Två acumulatortankar laddas med varmvatten från solpanelerna (taktemperatur över 70 C) eller speciellt vintertid, från en elpatron. Varmvattnet används i kök och bad och håller 70 C. 


En särskild elpatron är inkopplad på golvvärmesystemet för att hålla en minimitemperatur i huset under vintern. När solpanelernas taktemperatur överskrider 22 C bidrar de med värme direkt till golvvärmen. Detta sker främst under höst och vår. Det betyder att solvärme mellan ca 22 och 70 C (taktemperatur) också kan användas till att värma huset.


Systemet är något komplicerat att beskriva i ord och en ritning skall bifogas så småningom.


Eftersom jag kan mäta både den totala elförbrukningen i huset och elförbrukningen i de båda elpatronerna, kan jag göra nedstående plot. 
Utetemperaturen påverkar elförbrukningen och den tas med i plotten för att jämföras med kommande år. 


Under 2019 har ca 40 % av elen gått åt till uppvärmning av varmvatten (acumulatortanken), 40 % till golvvärmen och resten har hushållsmaskiner och byggverksamhet förbrukat. 


Elförbrukningen beror också av hur många dagar jag bott i huset och hur mycket jag eldat i min massugn. Jag kommer också att förbättra isoleringen till kommande år samt generellt optimera elanvändningen och hoppas på så sätt minska elanvändningen.