Skiffer är ett gammalt takmaterial och består av tunna skivor av sten, oftast huggna till fyrkanter eller rektanglar. Skiffer är ett populärt takmaterial på gamla kyrkor. De flesta skifferbrotten fanns i Värmland med omnejd.

På de större taken skall jag använda ett grått, återanvänt skiffer. De mindre taken skall täckas av ett skiffer med en röd nyans. Detta skiffer har också tidigare suttit på ett annat tak.

Pasted Graphic