Huset skall under sin förhoppningsvis långa levnadstid kunna fungera både som fritidshus, experimenthus och permanent bostadshus. Detta ställer höga krav på flexibilitet vad gäller ventilation, värme, belysning och säkerhet. Flexibiliteten och användarvänligheten fäs genom att installera en automatisk styrning av dessa funktioner . I automationssystemet kommer styrningen av värme, el och ljus att ske och dessutom kommer jag att kunna samla in mätdata, som gör att jag kan optimera och dokumentera tex elåtgång och uppvärmningseffektivitet.

Mer om detta senare.